Optibelt industrijsko remenje

Klasično remenje ima veliku primjenu kao prenosnik snage u svim granama industrije. Pored napredka tehnologije, klasičan klinasti remen ostaje nezamenjivi prenosnik snage uz preduslov da je izrađen sa visokim i garantovanim standardom kvaliteta.

U ponudi imamo  provjerene proizvode sa određenim garancijama kvaliteta – sertifikatima. Na zahtjev kupca remenje isporučujemo setirano, sa odgovarajućim atestima.

Tipovi remenja su :

- Klinasto

- Uskoprofilno

- Nazubljeno

- Varijatorsko·

- Šestougaono

- Povezano

- Pljosnato

- Transportno /sa nadogradnjom/

- Segmentno

- Poly V

- Poly V sa nadogradnjom

Optibelt industrijsko remenje

2019@Copiright GORIMPEX. All right reserved.